Företagsservice & redovisning

Vi kundanpassar våra tjänster, se exempel:

Som redovisningskonsult,

Administrativa tjänster
Löpande redovisning

 • Bokföring
 • Fakturering och kundreskontrahantering
 • Leverantörsfaktura- och reskontrahantering

Ekonomikonsult och rådgivning

 • Ekonomiska analyser
 • Budget och prognoser
 • Likviditetsplanering
 • Genomgång av ekonomiska rutiner och processer

Bokslut

 • Deklarationer
 • Årsredovisning

Löneservice

 • Beräkning av löneunderlag
 • Beräkning preliminärskatt/sociala avgifter
 • Bokföringsunderlag/skattedeklaration
 • Kontrolluppgifter